Utställning

RIKTLINJER FÖR TIO-I-TOPPLISTAN


För att delta i konkurrensen om de 10 främsta placeringarna under året krävs medlemskap i OESS. Medlemskapet löper per kalenderår och medlemsavgiften skall vara klubben tillhanda senast den 31 januari för det år medlemskapet skall gälla. Poäng beräknas från 1 januari tom 31 december. I de fall medlemsavgiften ej kommit klubben tillhanda före förfallodagen, räknas poäng från och med månaden efter betalning av medlemsavgiften erhållits.

 

Poängberäkning för Old English Sheepdog Sällskapets utställningslistor ser ut som följer:

Samtliga internationella och nationella SKK-utställningar, alla SGVK-utställningar samt OESS officiella specialutställningar är kvalificerande. Poäng sammanräknas för de fem bästa placeringarna för fem olika domare.

Excellent krävs för att erhålla poäng.


BIG- och BIS-placeringar räknas inte.

Valpar medräknas ej.


Årets OES          Tio-i-topp           

BIR                     15 poäng           

BIM                     10 poäng           

                                                 

Bhkl/Btkl  2:a        8 poäng             

Bhkl/Btkl  3:a        6 poäng

Bhkl/Btkl  4:a        4 poäng


Årets Veteran

Beräknas som för Årets OES.

Dessutom tilldelas 2 poäng för CK.

 

För varje slagen konkurrent inom könet tilldelas ytterligare 1 poäng (endast deltagande hundar räknas). BIR-hunden tilldelas även 1 poäng för varje deltagare i det motsatta könet.


Vinstrikaste uppfödare beräknas enligt följande:

Vinstrikaste uppfödare kan bara den bli, som under året haft minst två uppfödningar som placerats i bästa hanhundsklass respektive bästa tik klass.

Uppfödargrupp som tilldelats HP ges 10 poäng samt 10 poäng för varje slagen uppfödargrupp.


Klubben arrangera årligen specialutställning för Old English Sheepdog. (Specialen)

SGVK ordnar flera utställningar för vallhundar.

Även klubbarna i våra nordiska länder (Övriga) ser gärna besökare från Sverige.

Läs mer under rubrikerna ovan.

Old English Sheepogsällskapet är en rasklubb som tillhör Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK) som i sin tur är en specialklubb underSvenska Kennelklubben (SKK) och därmed också den internationella organisationen FCI