Övriga

Norska Specialen

1 Juni 2019 Melsomvik

Läs här


Dansk Special

31 Mars

 Läs här 


Hotelvistelse

Läs här

Old English Sheepogsällskapet är en rasklubb som tillhör Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK) som i sin tur är en specialklubb underSvenska Kennelklubben (SKK) och därmed också den internationella organisationen FCI