Om Rasen

Om rasen


Ett fyrfota pälsmonster som släpar in kilovis med sand och jord? Eller en arbetshund där pälsen faktiskt fyller en viktig funktion?

Här kan du läsa om allt du behöver veta om Old English Sheepdog. Om dess ursprung och om vad du bör tänka på innan valpköpet.


Om rasen Old English Sheepdog


Förfäderna till dagens Old English sheepdog tillhör den grupp av herdehundar som redan under forntiden fanns spridda runt om i Europa och Asien.


Med herdehund avses en hund som i första hand vaktar och skyddar sina fyr- och tvåbenta flockmedlemmar. De forntida herdehundarna var mycket vaksamma och aggressiva mot såväl rovdjur som främlingar. Även om OES kan man ibland läsa i äldre litteratur att, herdarna önskade sig hundar som var så argsinta och avvisande som möjligt mot okända personer.

Numera är OES, i allmänhet, en godmodig och lätthanterlig hund utan att på minsta sätt vara en velig nolla.


Ibland kan man höra enastående teorier om herdehundrasernas släktskap samt om vilka raser som gett upphov till diverse andra. Myter om enstaka hundar som kommit farande på främmande skepp och akterseglats är vanliga. Att dessa enstaka exempel skulle gett upphov till nya raser i ett nytt land är inte trovärdigt. Sannare är nog att likartade behov skapar en likartad utveckling.

Under medeltiden bedrevs fortfarande ett extensivt jordbruk i hela Europa. Boskapsuppfödning var mycket viktigare för försörjningen än odling av spannmål. Eftersom befolkningen ännu var ganska liten krävdes ett system som medgav låg insats av personella resurser. Då blev tillgången till kraftiga, uthålliga, självständiga (intelligenta) och på egen hand arbetande hundar viktiga. Just en sådan hund är OES!


Ännu idag kan man se arvet från forntiden i våra hundars kynne. Förmågan till eget tänkande och tyckande är ett vanligt drag hos Bobtails. Detta är en mycket självständig, fantasifull, initiativrik, diskussionsvillig samt positiv hund. En förvånansvärd tjurskallighet kan den dock visa, när det är något den inte vill. Detta utan att för den skull visa tendens till dåligt humör. Den som vill ha en hund som lyder blint bör nog avhålla sig från att skaffa sig en OES.


Dessutom kan OES betraktas som hörande till de så kallade lantraserna som naturen har utvecklat utan alltför omfattande ingrepp av människan. Den är troligen inte, i första hand en fårhund i våra dagars hänseende utan en drivande transportvallare. Dessa användes från medeltiden och in i vårt århundrade av bönderna till transport av nötkreatur, hästar och får till de stora marknaderna som hölls runt om i England. Det kunde röra sig om ransportmarscher på upp till en vecka. Detta krävde mycket god kondition av hunden. Rasen har därför utvecklat en särskild gångart som är mycket energibesparande, nämligen passgång. Denna gångart är på väg att försvinna då somliga människor finner hunden ful att se på när den passar. Vilket är ett märkligt synsätt, då det funktionella måste ses som vackert hos en arbetande hund!


Under den tid vår ras användes som arbetshund var det främst i södra England som den hade sitt fäste. I Skottland fanns parallellt, med dessa stora kroppsvallare, en lättare, för höglandsterräng lämpligare typ av vallare. Dessa går under samlingsnamnet Collies.


Cur/Bobtail/Old English Sheepdog

Rasens namn har förändrats genom tiderna. Något som styrker dess ursprung som lantrashund. Ett av de äldsta namnen på rasen är Cur som helt enkelt betyder bondhund. Därefter kommer Bobtail som anspelar på den kort kuperade svansen. Enligt uppgift föds då och då naturliga Bobtails.

Dagens namn Old English Sheepdog, uppstod under 1800-talet när den blev en utställningshund. De första OES som registrerades i engelska kennelklubben fick beteckningen: SHEEPDOG, short-taild English, en term som användes in på 1890-talet. De första OES:arna i USA skrevs in som: Sheepdog, English Old-Fashioned Bobtailed.

Att tänka på inför köpet av din OES


Om du har bestämt dig för att, OES är den enda tänkbara rasen för dig, så välkommen bland Bobtailälskarnas skara! Nu finns det en hel del punkter att tänka på så att hundköpet blir så lyckat som möjligt.


Ekonomi


En så stor hund som OES är rätt dyr. Räkna med att en bra valp kostar runt 10.000 kronor i inköp. Hunden skall ha en bra försäkring som täcker sjukvård och dödsfall.

Kostnaden för mat och vård, vaccineringar mm kan ta en ordentlig bit av kassan. Tänk på att ingen hund skall vara ensam mer än 4-5 timmar per dag. Valpar inte ens så mycket. Om du inte har någon som tar hand om hunden dagtid, kanske du måste ha tillgång till hundagis/dagmatte. Detta kan bli mycket dyrt, ca 80-100 kr/dag i storstadsområden. Om du tillhör dem som sätter likhetstecken mellan semester och att resa utomlands kanske du skall tänka igenom hundköpet extra noga. Hundpensionat, ja visst, men det är rejält dyrt om du skall vara borta i många veckor. Enligt djursjukhusen, växer beställningar på avlivning av unga, friska djur betänkligt just vid semestertider. Att rabiesvaccinera hunden är inte heller gratis och en ganska krånglig process.


Vård


Räkna med att pälsvården kommer att ta många timmar varje vecka.

Det krävs ett genuint pälsintresse av dig som OES-ägare. Är du säker på att du har tid och ork med denna del av vården? Tänk inte, att man kan alltid klippa mer jycken.

Naturligtvis kan något hända som gör att man måste ta till en klippning, men man skall inte starta med detta som ett självklart alternativ för ögonen. En OES adelsmärke är den rikliga pälsen. För de flesta av oss som valt rasen, var det säkert pälsen som bidrog till detta val.


Rastning och motion

En vuxen hund behöver rastas ca 4 gånger per dag. (En valp betydligt oftare). Oavsett väderlek måste hunden få sin rastning. Räkna med att dessa promenader varje dag, tar ca 2-3 timmar i anspråk.


Städning

En OES drar in oanade mängder sand, jord, kvistar och allt möjligt annat skräp i huset. Detta ger en hel del merarbete vad gäller städning. Den som vill ha vita heltäckningsmattor bör välja en annan ras!


Ansvarsfördelning

Det måste finnas minst en vuxen som tar ansvar för hunden. Köp aldrig en hund bara för att barnen tjatar. Möjligen kan en mogen tonåring i 16/17 års-åldern få en egen hund om de vuxna stöttar i bakgrunden.


Tidsperspektiv

Har du tänkt på att hunden skall vara familjemedlem i 10-15 år? Dessvärre kommer också den dag då vi måste skiljas från vår vän. Har du styrka att låta den få ett värdigt slut?


Val av uppfödare

Vi inom Old English Sheepdogsällskapet vill rekommendera dig att köpa valp från en uppfödare som följer klubbens avelsrekommendationer. Vad dessa avelsrekommendationer innebär kan du läsa om på sidan som handlar om valpförmedling.


Rasstandard och övrigt på Svenska Kennelklubbens hemsida.


Old English Sheepogsällskapet är en rasklubb som tillhör Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK) som i sin tur är en specialklubb underSvenska Kennelklubben (SKK) och därmed också den internationella organisationen FCI