Kommande

OESS ordnar en spårdag/helg där man kan få prova på att gå olika spår med sin OES och lära sig mer om hur man själv lägger spår. De allra flesta OES:ar är mycket frötjusta i nosarbete och det är en lättsam och trevlig aktivitet, antingen ensam med sin hund eller tillsammans med andra hundägare.

 

Träffen ordnas om det finns tillräckligt många intresserade och man kommer då överens om ett datum nu under våren. Spårningen blir i Vetlandatrakten.

 

Intresserade kontaktar Ewa Kroona eo.kroona@telia.com"

Beteende- och personlighets beskrivning (BPH)

 

Våren 2017 kommer SGVK att arrangera 3 st. BPH beskrivningar på olika platser i landet. Det är en testverksamhet som ska utvärderas innan det fattas beslut om ytterligare BPH. SGVK kommer att subventionera priset med 200 kr per hund. Skälen till sponsringen är flera och ett skäl är att öka intresset för hundars mentalitet.

 

Läs hela brevet här.

 

 

 

 

 

Old English Sheepogsällskapet är en rasklubb som tillhör Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK) som i sin tur är en specialklubb underSvenska Kennelklubben (SKK) och därmed också den internationella organisationen FCI