Aktiviteter

Klubben anordnar ibland aktiviteter såsom promenader, träffar e.t.c.

Se under rubrikerna ovan..

Old English Sheepogsällskapet är en rasklubb som tillhör Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK) som i sin tur är en specialklubb underSvenska Kennelklubben (SKK) och därmed också den internationella organisationen FCI