Om Klubben

Old English Sheepdogsällskapet är en ideell förening för folk med intresse av Old English Sheepdog.Föreningens stadgar 2019


SKK´s typstadgarAlla är välkomna som medlemmar i klubben oavsett om man har en nedklippt eller pälsad sällskapshund, är intresserad av tävling, är uppfödare eller helt enkelt bara intresserad av rasen.


   


Bobtail

Old English Sheepdogsällskapets medlemstidning heter Bobtail. Förhoppningen är att Bobtail skall vara en bred och intressant medlemstidning som passar alla. Detta oavsett om medlemmarna har intresse av utställningar, vallning, bruks eller något annat. Bobtail innehåller bland annat reportage, frågespalt och läsarnas egna artiklar.


Adress till BOBTAIL: bobtail@oess.se

 


 


Aktiviteter

Klubben arrangerar olika aktiviteter efter medlemmarnas önskemål. Bland annat ordnas rasträffar, promenader, pälsvårdsträffar, utställningar m.m.

Alla kommande aktiviteter annonseras om i rasklubbstidningen samt ibland även på hemsidan.


 


Medlemsavgifter 2019


Fullbetalande medlem: 300 Skr

Familjemedlem: 75 Skr

Utlandsmedlem: 350 Skr


Inbetalas på klubbens plusgiro:


55 68 55-5


Ange namn, adress, telefonnummer och

e-mail om det finns.


Betalning från utlandet:

IBAN SE95 9500 0099 6026 0556 8555

BIC-kod NDEASESS.

Kontohavare: Old English Sheepdog Sällskapet.


Swish 123 258 57 92Old English Sheepogsällskapet är en rasklubb som tillhör Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK) som i sin tur är en specialklubb underSvenska Kennelklubben (SKK) och därmed också den internationella organisationen FCI