Sällskapet

Bobtail

Old English Sheepdogsällskapets medlemstidning heter Bobtail. Förhoppningen är att Bobtail skall vara en bred och intressant medlemstidning som passar alla. Detta oavsett om medlemmarna har intresse av utställningar, vallning, bruks eller något annat. Bobtail innehåller bland annat reportage, frågespalt och läsarnas egna artiklar.

Bobtail nr 2 2013 årgång 50 "Malvovo" pryder första sidan

Old English Sheepogsällskapet är en rasklubb som tillhör Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK) som i sin tur är en specialklubb underSvenska Kennelklubben (SKK) och därmed också den internationella organisationen FCI