SKK Press

Information från Svenska kennelklubben

SKK välkomnar uppfödare och hanhundsägare av indexras att delta vid en kostnadsfri utbildningsdag om index för HD och ED! 16 April 2016

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om index som verktyg samt om hur index kan tillämpas i det praktiska avelsarbetet för bättre ledhälsa.

 

Mer information om utbildningen finns även på SKKs webbsida <http://www.skk.se/sv/om-skk/utbildning/centrala-utbildningar/centrala-utbildningar-2016/>.

 

För frågor om anmälan eller praktiska frågor om utbildningen, kontakta Anna Qvarfort på SKKs avdelning för avel och hälsa<anna.qvarfort@skk.se>

 

Med vänlig hälsning

Sofia Malm Genetiskt sakkunnig Avdelningen för avel och hälsa Svenska Kennelklubben 163 85 Spånga Växel 08-795 30 00 · Fax 08-795 30 99 E-post<sofia.malm@skk.se>

 

Old English Sheepogsällskapet är en rasklubb som tillhör Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK) som i sin tur är en specialklubb underSvenska Kennelklubben (SKK) och därmed också den internationella organisationen FCI