Hem

Senast uppdaterad:

2019-12-05


Välkommen till OESS Hemsida

Sheepdog? Då är Old English Sheepdogsällskapet (OESS) något för dig! Alla är välkomna som medlemmar i föreningen. Klubben arrangerar olika aktiviteter , bland annat OES-promenader, utställningar, vallanlagsprov, pälsvårdsträffar m.m. Som medlem erhåller du dessutom vår fina medlemstidning Bobtail, som kommer ut två gånger per år. Läs mer under rubriken Sällskapet -> Om klubben
Har DU något du vill att styrelsen ska ta upp för diskussion eller beslut?

Maila i så fall klubbens sekreterare Lisa Larsson epost: sekreterare@oess.se

Är du ännu inte medlem? Se under fliken Sällskapet-> Om Klubben hur du gör för att bli det!


Varmt välkommen!


För ditt medlemskap får du

möjlighet att påverka och arbeta för klubben

och erhåller klubbens tidning


BOBTAIL (ex. Nr 2 2013) Klicka för att koppla mot PDF-fil


Kalender 2019

 Aktiviteter

Januari:


Februari:

Årsmöte 24 Februari


Mars:

SKK Konferens

9-10 Mars


Danska Specialen

31 Mars


April:


Maj:

SGVK BPH Prov

Stockholm

18 Maj


Promenad Stockholm

18 Maj


Promenad Halmstad

18 Maj


Promenad Sollerön

19 Maj


SGVK Utställning

Kolbäck

30 Maj


Juni:

Norska Specialen

1 Juni


Juli:


Augusti:

Svenska Specialen

Askersund

10 Augusti


September:

Promenad Stockholm

29 September


Oktober:

Promenad Växjö
19 Oktober


November:


December:

Old English Sheepogsällskapet är en rasklubb som tillhör Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK) som i sin tur är en specialklubb underSvenska Kennelklubben (SKK) och därmed också den internationella organisationen FCI